Požiar v kancelárskej budove

Popis Hodnota
POI

Kancelárska budova

Priemerné kredity 7000
Požadované hasičské stanice 15
Požiadavka na policajné stanice 3
Požadované záchranné stanice 2
Typ misie Hasičské misie
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 10
Potrebné AR 4
Potrebné AHZS 4 2
Potrebné VEA 2
Požadované PPLA 1
Potrebná voda 31000
Pravdepodobnosť, že bude potrebné PPLA 50
Požadované policajné vozidlá 3
Potrebné KHA 1
Popis Hodnota
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 5
Max. Pacienti 4
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 30
Variácie misií Požiar v kancelárskej budove
Späť