Požiar v kancelárskej budove

Popis Hodnota
Miesto Kancelárska budova
Priemerné kredity 7000
Požadované hasičské stanice 15
Požiadavka na policajné stanice 3
Požadované záchranné stanice 2
Vygeneroval Hasiči
Popis Hodnota
Požadované hasičské automobily 10
Požadované valníky 4
Požadované ťažké záchranné vozidlá 2
Požadované veliteľské a štábne automobily 2
Požadované policajné vozidlá 3
Požadované cisternové vozidlá 1
Popis Hodnota
Max. Pacienti 4
Špecializácie pacientov Všeobecný internista
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 30
Späť