Davová panika na diskotéke

Popis Hodnota
Miesto

Diskotéka

Priemerné kredity 3500
Požiadavka na policajné stanice 9
Požadované záchranné stanice 10
Vygeneroval Policajná stanica
Popis Hodnota
Požadované policajné vozidlá 9
Popis Hodnota
Maximálny počet väzňov 2
Pravdepodobnosť, že bude potrebná intenzívna starostlivosť 5
Max. Pacienti 17
Pravdepodobnosť, že bude musieť byť pacient transportovaný 40
Špecializácie pacientov Všeobecný chirurg
Späť